4.2.2019

Historie skautingu v Břeclavi

Téměř 100 let dobrodružství břeclavského skautingu

Za první republiky

V dobách, kdy vznikal český skauting, bylo naše město spíše rakousko-uherským Lundenburgem, než českou Břeclaví. Proto není divu, že skauting u nás zakořenil až po vytvoření Československé republiky. Skautské počátky na území dnešní Břeclavi leží v Poštorné, tehdy samostatné obci. 1. listopadu 1921 se konala vůbec první oficiální skautská schůzka 8 poštorenských chlapců a dala tak vzniknout 1. oddílu junáků skautů RČS Poštorná. (Dříve byli první skauti registrováni pod Sokolem).

Nedlouho poté vznikl i 1. chlapecký oddíl v Břeclavi, který vedl pan učitel A. Matoušek. I. oddíl ovšem kolem roku 1926 stagnoval a začínal upadat. V polovině dvacátých let se břeclavskému skautingu dostalo veliké pomoci – přišel František Kňourek – Šedý Havran, který se stal okrskovým zpravodajem a výraznou osobností prvorepublikového skautingu. Snažil se pomoci I. oddílu, ale narazil na nepochopení. A tak v roce 1927 se svolením župního zpravodaje založil II. oddíl skautů – junáků republiky československé. Kňourkův oddíl se stal vlajkovou lodí až do okupace v roce 1938.

Vedle skautů existovaly i oddíly skautek, vlčat i roverů, o kterých se bohužel moc informací nedochovalo. A vedle největšího skautského spolku – Svazu junáků a skautů v Břeclavi působili i skauti dělnické tělovýchovné jednoty (DTJ), katoličtí skauti ba i skauti židovští. A to vše až do začátku října 1938, kdy se z české Břeclavi stal říšský Lundenburg.

Nutno ještě poznamenat, že dalším symbolem tohoto krásného období byla i známá Poštorenská dechová kapela, kterou tvořili skauti hudebníci z poštorenského oddílu a která hrála třeba na dvou světových jamboree (1933 Maďarsko, 1937 Nizozemí) nebo na jamboree slovanských (1931 Praha a 1935 Polsko).


Poštorenská kapela, 30. léta 20. století, archiv Štěpána Káni


Válečné období a obnovený Junák

Druhá světová válka způsobila skautingu hlubokou ránu. Řada skautů z předválečného období se do osvobozené Břeclavi již nevrátila a s nimi i velká část dnes historických materiálů jako deníky, kroniky, fotografie. Na druhou stranu euforie z konce války způsobila nárůst členské základny oproti předválečnému stavu. V Břeclavi vzniklo 5 chlapeckých oddílů, samostatný oddíl dívčí a smečka vlčata. A i v Poštorné (stále samostatní obci) se skaut obnovil. Břeclavskému skautingu navíc pomáhalo i Sdružení přátel Junáka, jehož členové byli rodiče členů nebo sympatizanti se skautskou myšlenkou.

Hned v létě 1945 břeclavské skautky i skauti pomáhali poblíž Lednice při žňových brigádách a plnili tak bod skautského zákona Skaut je prospěšný a pomáhá druhým.

Významnou skautskou činovnicí byla sestra Marie Adamcová – Maru, která jako jediná z břeclavského skautského společenství byla i členkou čestného Svojsíkova oddílu.


Skautky z 1. dívčího oddílu na výpravě v Luhačovicích, 40. léta 20. století,
archiv Štěpána Káni

Mrazivý dech února roku 1948 opět zpřetrhal skautskou kontinuitu, byl vytvořen Akční výbor Junáka a v roce 1950 svoji činnost ukončily i poslední skupiny skautů. O skautingu se na dlouhou dobu nesmělo mluvit…

Krátké nadechnutí v období Pražského jara

Na jaře 1968 byl Junák obnoven skupinou skautů kolem Jiřího Rufra – Rolfa. Vzniklo několik středisek (Břeclav, Stará Břeclav) a mimo jiné i 1. oddíl, dnes oddíl Plamen, který v roce 2018 oslavil krásných 50 let. Skautský okres Břeclav byl veliký – tvořily jej střediska z Břeclavi, Mikulova, Lanžhota, Hustopečí, Pohořelic či Klobouk u Brna. Okresu předsedal Jan Petrla – Kapet a posléze i Jenda Stöhr – Štír. Po létě v roce 1970 byl Junák oficiálně zrušen, oddíly rozpuštěny či přešly pod Pionýr.


Vlčata 5. oddílu na okresním srazu pod Sirotčím hrádkem, květen 1968, archiv Štěpána Káňi

Zatím nejdelší skautské fungování

Skauting v Břeclavi se obnovil již v prosinci 1989, 13. 1. 1990 v sále LŠU pak proběhlo obnovovací shromáždění zájemců o skauting. Vznikly oddíly v Poštorné i Staré Břeclavi. Břeclavské středisko přijalo název „Svatopluk“. Někteří bývalí členové oddílu Plamen však zvolili jinou cestu – založili woodcrafterský kmen nebo skautský oddíl v organizaci Ymca skaut.


Městská hra Rychlé šípy, květen 2006, archiv Štěpána Káni

Poslední dobou se členská základna navyšuje, skautští vedoucí se pravidelně vzdělávají, oddíly jsou stabilní a nad rámec středisko Svatopluk pořádá třeba skautské závody. Myslím, že se břeclavskému skautingu daří a že vzkvétá.  A že za dva roky si s velkou slávou připomeneme těchto sto let dobrodružství skautingu v Břeclavi.

Štěpán Káňa – Káně, leden 2019

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide